Εκδηλώσεις / Νέα

Οδηγίες για Όλους: «Ο Γιάννης μπήκε στο χορό…!»

Σεμινάριο: Η χορευτική μουσική της Κούβας από τον 20ο αιώνα έως σήμερα!

Το Σάββατο 26.9.2015 συγκεντρωθήκαμε στη σχολή για τη δημιουργία ενός promo video για την προώθηση της Cubania Dancehouse!